Príprava na ozajstný život

Je to miesto, ktoré prvé v živote sprostredkuje dieťaťu možnosť uplatniť sa v kolektíve. Naučiť sa, že svet sa netočí len okolo neho, ale že medziľudské vzťahy sú o niečo zložitejšie, ako sa zdá. Často je to miesto, kde sa odohrávajú prvé lásky a prvé sklamania, ktoré z nich vyplývajú. Napriek tomu na časy http://www.stare-casy.cz/svatba-v-pardubicich.html strávené tam mnohí po rokoch […]